ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Newsletter #1
Το έργο TekTrain: Στόχος

Τα παιδιά που λαμβάνουν σήμερα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία από πολύ νωρίς, μέσα από τη χρήση H/Y, «έξυπνων» κινητών και ηλεκτρονικών συσκευών γενικότερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ακούσια τεχνική εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, η έκρηξη τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things-IoT) και η Ρομποτική, καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη μάθηση μέσω της άμεσης εμπειρίας.
Σκοπός του TekTrain είναι η εκπαιδευτική ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας. Η εκμάθηση προγραμματισμού μέσω αλληλεπίδρασης με πραγματικές συσκευές (εκπαίδευση με βιωματικά μέσα) είναι αποδοτικότερη, αφού ο/η διδασκόμενος/η βλέπει το αποτέλεσμα του λογισμικού που δημιουργεί να έχει άμεση επίδραση στον πραγματικό κόσμο. Έτσι, η διαδικασία καθίσταται ευκολομνημόνευτη και ευχάριστη.
Στόχοι του TekTrain είναι:
– Η ανάπτυξη ενός πλαισίου λογισμικού, το οποίο παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές εστιάζοντας στη γρήγορη και εύκολη εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής (όπως το IoT και η Ρομποτική).
– Η ένταξη αυτού του πλαισίου λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία του με τους/τις μαθητές/τριες.
Υλοποίηση του έργου TekTrain
Ο πρώτος άξονας αφορά στη δημιουργία μίας «έξυπνης» συσκευής που περιλαμβάνει συγκεκριμένους αισθητήρες (κάμερα, μικρόφωνα, αισθητήρες απόστασης κ.α.), οι οποίοι μπορούν να προσαρμόζονται κατά βούληση.
Ο δεύτερος άξονας αφορά στην παροχή δικτυακών υπηρεσιών νέφους, οι οποίες υλοποιούν εξειδικευμένους αλγορίθμους στους τομείς της μηχανικής όρασης, της επεξεργασίας ήχου κ.ά.
Ο τρίτος άξονας εστιάζει στην υλοποίηση μίας δικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί εφαρμογές. Η δικτυακή πλατφόρμα υποστηρίζει την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό των υλοποιημένων εφαρμογών στα πρότυπα των Application Stores, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη και την εκτέλεση τους σε οποιαδήποτε «έξυπνη» συσκευή.
Η ποιοτική αποτίμηση του συστήματος θα γίνει από ομάδες μαθητών/τριών. Στόχος είναι η εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, αλλά και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών/νέων που ζουν σε περιοχές με ελλιπή πρόσβαση στην εκπαίδευση τεχνολογιών και ελλιπή οικονομική-κοινωνική δυνατότητα για συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες.
Το τελικό σύστημα θα προκύψει από διαδοχικές φάσεις συν-δημιουργίας των λειτουργικών απαιτήσεων από τους εταίρους του έργου, τους φορείς εκπαίδευσης και τους τελικούς χρήστες, με σκοπό την παραγωγή ενός προϊόντος προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χρηστών (μαθητές/τριες).
Η παρούσα φάση του TekTrain: Διοργάνωση Εαρινού Σχολείου (Μάρτιος 2021)

Το πρώτο Εαρινό Σχολείο (Spring School) με την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής TekTrain διεξήχθη στο διάστημα 8-10/3/2021, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών. Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε 3 τάξεις εργασίας και παρακολούθησαν 1 δραστηριότητα ανά ημέρα, διαρκείας 2 ωρών (συνολικά 6 ώρες για όλες τις τάξεις εργασίας).

Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν η εκπαίδευση των μαθητών στον τομέα της ρομποτικής και των ευφυών αλγορίθμων (AI), αλλά και η ανάπτυξη της υπολογιστικής τους σκέψης με δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε, αρχικά, την παρουσίαση του προγράμματος TekTrain και μία σύντομη εισαγωγή στην ρομποτική. Στη συνέχεια, ξεκίνησαν οι κυρίως εκπαιδευτικές δράσεις:
– 1η Ημέρα: Ανάπτυξη εφαρμογών ρομποτικής με απλές κινήσεις της ρομποτικής συσκευής, με τη χρήση ποικίλων ταχυτήτων και διαφόρων χρόνων κίνησης.
– 2η Ημέρα: Ανάπτυξη εφαρμογών ζωγραφικής γεωμετρικών σχημάτων με απλή επανάληψη εντολών προγραμματισμού κίνησης του ρομπότ.
– 3η Ημέρα: Ανάπτυξη εφαρμογών εντοπισμού ανθρώπων με χρήση ευφυών αλγορίθμων (AI) και μετακίνησης της ρομποτικής συσκευής προς τους ίδιους/ες.
Τέλος, οι μαθητές/τριες αξιολόγησαν το πρόγραμμα και τη διαδικασία, μέσω Ερωτηματολογίου στον Η/Υ.
Μέρος της διαδικασίας υλοποιήθηκε μέσα από την ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης μετάδοσης, λόγω της ανάγκης τήρησης όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή μετάδοσης του ιού COVID-19. Βεβαιώνεται η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων νομικών μέτρων και περιορισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων παιδιών και εκπαιδευτικών στη διαδικασία.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα για τον COVID-19 το επιτρέψουν, θα προγραμματιστεί η διεξαγωγή και θερινού σχολείου, με ζωντανή παρουσία όλων των απαραίτητων εμπλεκόμενων παραγόντων και φορέων.

Newsletter#1

Newsletter #2

Το έργο TekTrain: Στόχος

Σκοπός του TekTrain είναι η εκπαιδευτική ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας. Η εκμάθηση προγραμματισμού μέσω αλληλεπίδρασης με πραγματικές συσκευές (εκπαίδευση με βιωματικά μέσα) είναι αποδοτικότερη, αφού ο/η διδασκόμενος/η βλέπει το αποτέλεσμα του λογισμικού που δημιουργεί να έχει άμεση επίδραση στον πραγματικό κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία καθίσταται ευκολομνημόνευτη και ευχάριστη.
Η παρούσα φάση του TekTrain: Υλοποίηση σε 3 άξονες
1ος άξονας: Το ρομπότ: Ολοκληρώθηκε η δημιουργία μίας «έξυπνης» συσκευής (ρομπότ) που περιλαμβάνει συγκεκριμένους αισθητήρες (κάμερα, μικρόφωνα, αισθητήρες απόστασης κ.α.), οι οποίοι μπορούν να προσαρμόζονται κατά βούληση.

2ος άξονας: Δικτυακές υπηρεσίες νέφους. Υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός δικτυακών υπηρεσιών νέφους, οι οποίες υλοποιούν εξειδικευμένους αλγορίθμους στους τομείς της μηχανικής όρασης, της επεξεργασίας ήχου κ.ά.
3ος άξονας: Δικτυακή πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμογών. Υλοποιήθηκε η δικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο/η χρήστης (μαθητής/μαθήτρια) μπορεί να δημιουργεί εφαρμογές. Η δικτυακή πλατφόρμα υποστηρίζει την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό των υλοποιημένων εφαρμογών στα πρότυπα των Application Stores, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη και την εκτέλεση τους σε οποιαδήποτε «έξυπνη» συσκευή.

Δικτυακές υπηρεσίες νέφους

Application store για αποθήκευση,
επεξεργασία και απόκτηση εκπαιδευτικών
αποστολών που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους χρήστες
Διοργάνωση Θερινού Σχολείου για τον Ιούνιο του 2021
Η ποιοτική αποτίμηση του συστήματος γίνεται από ομάδες μαθητών/τριών.

Το πρώτο Εαρινό Σχολείο (Spring School) με την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής TekTrain διεξήχθη, με μεγάλη επιτυχία, τον Μάρτιο του 2021. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών.
Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η εκπαίδευση των μαθητών στον τομέα της ρομποτικής και των ευφυών αλγορίθμων (AI), αλλά και η ανάπτυξη της υπολογιστικής τους σκέψης με δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας.
Οι μαθητές/μαθήτριες χωρίζονται σε 3 τάξεις εργασίας και παρακολουθούν 1 δραστηριότητα ανά ημέρα, διαρκείας 2 ωρών (συνολικά 6 ώρες για όλες τις τάξεις εργασίας).
Το Θερινό Σχολείο (Summer School) θα διεξαχθεί περί τα τέλη Ιουνίου του 2021, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και θα έχει διάρκεια 3 ημερών.
Ο σκοπός του Θερινού Σχολείου για τους/τις χρήστες (μαθητές/μαθήτριες) θα είναι:
1. Η επανάληψη όσων διδάχθηκαν στο 1ο Εαρινό Σχολείο σε σχέση με τη ρομποτική και την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής TekTrain.
2. Η επέκταση των γνώσεων μέσα από την εκτέλεση παράλληλων διαδικασιών, την εισαγωγή στοιχείων τυχαιότητας και την αντιμετώπιση στοχαστικών θεμάτων.
Το θεματικό περιεχόμενο του Θερινού Σχολείου θα είναι μία αποστολή στο διάστημα.
Οι χρήστες (μαθητές/μαθήτριες) θα ολοκληρώσουν συνολικά 6 έργα (αποστολές-projects). Ενδεικτικά, αναφέρεται ένα από αυτά: Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας τα παιδιά θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία μίας αποστολής σε προσομοιωτή. Τη 2η ημέρα, επιστρέφοντας, θα αλληλοεπιδράσουν με τα αποτελέσματα της εργασίας τους στον πραγματικό κόσμο.
Στο τέλος του Θερινού Σχολείου, οι μαθητές/μαθήτριες θα αξιολογήσουν το πρόγραμμα και τη διαδικασία μέσω Ερωτηματολογίου στον Η/Υ.

Βεβαιώνεται η τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή μετάδοσης του ιού COVID-19.
Βεβαιώνεται η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων νομικών μέτρων και περιορισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων παιδιών και εκπαιδευτικών στη διαδικασία.

Newsletter#2

Newsletter #3

Το έργο TekTrain: Στόχος

Σκοπός του TekTrain είναι η εκπαιδευτική ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας. Η εκμάθηση προγραμματισμού μέσω αλληλεπίδρασης με πραγματικές συσκευές (εκπαίδευση με βιωματικά μέσα) είναι αποδοτικότερη, αφού ο/η διδασκόμενος/η βλέπει το αποτέλεσμα του λογισμικού που δημιουργεί να έχει άμεση επίδραση στον πραγματικό κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία καθίσταται ευκολομνημόνευτη και ευχάριστη.
Η παρούσα φάση του TekTrain: Υλοποίηση σε 3 άξονες

1ος άξονας: Το ρομπότ (βλ. Εικόνα αριστερά). Ολοκληρώθηκε η δημιουργία μίας «έξυπνης» συσκευής (ρομπότ) που περιλαμβάνει συγκεκριμένους αισθητήρες (κάμερα, μικρόφωνα, αισθητήρες απόστασης κ.α.), οι οποίοι μπορούν να προσαρμόζονται κατά βούληση.
2ος άξονας: Δικτυακές υπηρεσίες νέφους. Υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός δικτυακών υπηρεσιών νέφους, οι οποίες υλοποιούν εξειδικευμένους αλγορίθμους στους τομείς της μηχανικής όρασης, της επεξεργασίας ήχου κ.ά.
3ος άξονας: Δικτυακή πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμογών. Υλοποιήθηκε η δικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο/η χρήστης (μαθητής/μαθήτρια) μπορεί να δημιουργεί εφαρμογές. Η δικτυακή πλατφόρμα υποστηρίζει την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό των υλοποιημένων εφαρμογών στα πρότυπα των Application Stores, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη και την εκτέλεση τους σε οποιαδήποτε «έξυπνη» συσκευή.


Δικτυακές υπηρεσίες νέφους

Application store για αποθήκευση,
επεξεργασία και απόκτηση εκπαιδευτικών
αποστολών που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους χρήστες
Διεξαγωγή Θερινού Σχολείου (Ιούνιος 2021)
Η ποιοτική αποτίμηση του συστήματος γίνεται από ομάδες μαθητών/τριών.

Το πρώτο Εαρινό Σχολείο (Spring School) με την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής TekTrain διεξήχθη, με μεγάλη επιτυχία, τον Μάρτιο του 2021. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών.
Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η εκπαίδευση των μαθητών στον τομέα της ρομποτικής και των ευφυών αλγορίθμων (AI), αλλά και η ανάπτυξη της υπολογιστικής τους σκέψης με δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας.
Οι μαθητές/μαθήτριες χωρίζονται σε 3 τάξεις εργασίας και παρακολουθούν 1 δραστηριότητα ανά ημέρα, διαρκείας 2 ωρών (συνολικά 6 ώρες για όλες τις τάξεις εργασίας).
Το Θερινό Σχολείο (Summer School) είχε διάρκεια 3 ημερών και πραγματοποιήθηκε στις 22, 23 και 24 Ιουνίου 2021, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, των μαθητών/μαθητριών της ΣΤ’ τάξης και των εκπαιδευτικών του σχολείου.
Οι στόχοι του Θερινού Σχολείου για τους/τις χρήστες (μαθητές/μαθήτριες) ήταν:
1. Η επανάληψη όσων διδάχθηκαν στο 1ο Εαρινό Σχολείο σε σχέση με τη ρομποτική και την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής TekTrain.
2. Η επέκταση των γνώσεων μέσα από την εκτέλεση παράλληλων διαδικασιών, την εισαγωγή στοιχείων τυχαιότητας και την αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν σχέση με πιθανότητες.
Το θεματικό περιεχόμενο του Θερινού Σχολείου ήταν μία αποστολή στο διάστημα.
Οι χρήστες (μαθητές/μαθήτριες) ολοκλήρωσαν συνολικά 6 έργα (αποστολές-projects). Ενδεικτικά, αναφέρεται ένα από αυτά: Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας τα παιδιά ολοκλήρωσαν τη διαδικασία μίας αποστολής σε προσομοιωτή. Τη 2η ημέρα, επιστρέφοντας, είχαν αλληλεπίδραση με τα αποτελέσματα της εργασίας τους στον πραγματικό κόσμο.
Στο τέλος του Θερινού Σχολείου, οι μαθητές/μαθήτριες αξιολόγησαν το πρόγραμμα και τη διαδικασία μέσω Ερωτηματολογίου στον Η/Υ.

Βεβαιώνεται η τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή μετάδοσης του ιού COVID-19.
Βεβαιώνεται η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων νομικών μέτρων και περιορισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων παιδιών και εκπαιδευτικών στη διαδικασία.

Newsletter#3

Μετάβαση στο περιεχόμενο