ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ABEE ιδρύθηκε το 1996 στην Αλεξανδρούπολη. Μέσα από μια συνεπή και συνεχή προσπάθεια εξελίχθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών ενώ παράλληλα εισήλθε στο χώρο της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, δημιουργώντας υποδομές και δυνατότητες Σχεδίασης και Κατασκευής Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Με χαρακτηριστικό την καινοτομία, βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη πρωτοποριακών εταιρικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, στο χώρο των Ηλεκτρονικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός σε νέες-δυναμικές αγορές αποτελεί προτεραιότητα στην προώθηση των εταιρικών προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.prisma.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

Το Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ, που ιδρύθηκε το 1982 στην περιοχή Ορμύλια της Χαλκιδικής, αποτελεί έκφραση της βούλησης της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και του Ιερού Κοινοβίου “Ευαγγελισμός της Θεοτόκου”, να προσφέρουν στον άνθρωπο και στον πολιτισμό κατά την παράδοση του ορθόδοξου μοναχισμού. Επιπλέον, προσφέρει στην κοινότητα δύο σημαντικά αγαθά. Την προληπτική ιατρική αλλά και τη δυνατότητα κατανόησης της πνευματικής/πολιτιστικής του παραδόσεως και κληρονομιάς. Το Ίδρυμα, μέσω της έρευνας των τελευταίων ετών, έχει αναπτύξει μια από τις σημαντικότερες βάσεις γνώσης για την Βυζαντινή εικονογραφία αλλά και τη πολιτιστική κληρονομιά. 

Η ταχύτατη και πολυδιάστατη» τεχνολογικά πρόοδος επηρεάζει την επιστημονική κοινότητα αλλά δυνάμει και τους παραγωγικούς τομείς της αγοράς και της βιομηχανίας. Η διεπιστημονική προσέγγιση του εργαστηρίου προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία για την επίλυση θεμάτων έρευνας έξυπνης εξειδίκευσης. Η λήψη, η επεξεργασία, η διαχείριση των διαφόρων πληροφοριών και των  oργανολογιών που τις παράγουν μέσω επιστημονικών οδών αλλά και η χρήση αυτών μέσω κάθετων έργων έρευνας και ανάπτυξης είναι βασικό στοιχείο το οποίο καθορίζει τη λειτουργία του και κατ’ επέκταση το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού του. Παρόλο που η έρευνα αποτελεί σημαντική λειτουργία του εργαστηρίου δεν παύει ωστόσο να συνδιάζεται με την κοινωνική προσφορά και την μέριμνα για το ευ ζην των ανθρώπων προσφέροντας στις εγκαταστάσεις του ιατρικές εξετάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση σε ομάδες πληθυσμών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Τέλος, το Ίδρυμα επεκτείνει την ερευνητική του δραστηριότητα σε τομείς κοινωνικών θεμάτων όπως είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά), αναπτύσσοντας δράσεις με την υποστήριξη σύχρονων τεχνολογικά μέσων για την διασφάλιση της κοινωνικής τους παρουσίας ή την επανένταξη τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ormyliafoundation.gr

Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (Intelligent Systems & Software Engineering Labgroup) είναι ομάδα του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. To Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ), ως ενεργό μέρος της Έρευνας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 έργα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την έρευνα σχετικά με τα ευφυή συστήματα, τους αυτόνομους πράκτορες λογισμικού, υπηρεσιοστραφή ρομποτική, καθώς και την εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση, την ανακάλυψη γνώσης και τις εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής.

Εκτός από την κάλυψη ευρέος φάσματος εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης / Τεχνολογίας Λογισμικού και την εγκατάστασή τους σε υπολογιστικές υποδομές μεγάλης κλίμακας, το ΕΠΥ δημιούργησε πρόσφατα ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που είναι σύμφωνο με το Διεθνές πρότυπο EN ISO9001: 2008, στο πεδίο εφαρμογής «Παραγωγή Λογισμικού».

Περισσότερες; πληροφορίες στο http://issel.ee.auth.gr

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ αποτελεί ένα σημαντικό διεπιστημονικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Δραστηριοποιείται επάνω σε υποστηρικτικές τεχνολογίες για ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, εφαρμοσμένες νευροεπιστήμες, ηλεκτρονική ιατρική εκπαίδευση, συναισθηματική υπολογιστική, σημασιολογικό ιστό, διεπαφές εγκεφάλου μηχανής, διαχείριση και ολοκλήρωση ετερογενών ιατρικών δεδομένων. Στο πεδίο των εφαρμογών Πληροφορικής στην Ιατρική Eκπαίδευση (Medical Education Informatics, MEI),  το Εργαστήριο εστιάζει στη διερεύνηση ριζικών αλλαγών αντίληψης στην εκπαίδευση και καινοτομιών στις τεχνολογίες πληροφοριών, για εφαρμογή τους σε νέες και εποικοδομητικές μορφές εκπαίδευσης στις επιστήμες υγείας. Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν τη διερεύνηση της σύγχρονης παιδαγωγικής στην ιατρική εκπαίδευση (βιωματική, ενεργητική μάθηση- εικονικούς ασθενείς), στην παιγνιοποίηση περιεχομένου και στη μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Ακόμη, δραστηριοποιείται στην υποστήριξη συνεχούς κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας καθώς και των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, στη μελέτη και επέκταση των προδιαγραφών ηλεκτρονικής μάθησης και των τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού, διευκολύνοντας τη συγκέντρωση, τον επαναπροσδιορισμό και την επαναχρησιμοποίηση του ολοένα επεκτεινόμενου εκπαιδευτικού περιεχομένου στις επιστήμες υγείας. Η ομάδα συγκροτείται από διεπιστημονικό επιστημονικό προσωπικό που κυμαίνεται από επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης (ιατρούς, παιδαγωγούς και ακαδημαϊκούς), έως και ειδικούς στον τομέα της τεχνολογίας, (μηχανικούς πληροφορικής, προγραμματιστές).

Μετάβαση στο περιεχόμενο